Skip links

Foukaná izolace je klasická stavební izolace, která je do stavby aplikována foukáním s pomocí speciálního aplikačního stroje.

Zateplení foukanou izolací přináší řadu výhod

  • v ceně je už obsažena také práce za montáž izolace
  • zateplení naší foukanou izolací je jednorázová akce
  • realizace je velmi rychlá, např. stropní konstrukce v řádu hodin
  • montáž izolace probíhá za plného provozu domácnosti
  • nevznikají odřezky a odpad – platíte jen za skutečně použitou izolaci
  • bezúdržbová izolace se zárukou na materiál i práci

Cena a návratnost investice do zateplení

Rodinný dům, který se v zimním období vytápí, spotřebovává energii na udržení vnitřní teploty. Spotřeba energie je vyjádřena v celkových finančních nákladech, které jsou v přímé závislosti na množství spotřebované energie. Pokud pomineme finanční náklady na ohřev TUV a svícení, je rozhodujícím faktorem spotřeba energie na vytápění. Teplo v domě uniká různými konstrukcemi a celková ztráta objektu se skládá ze ztrát tepla, které jsou u jednotlivých konstrukcí různé: např. střecha 30 %, okna 20 %, stěna 10 % a ostatní konstrukce zbylá %.

Zateplení půdy

Půda dříve sloužila jako úložiště sena, zrní a jiných surovin, se kterými se hospodařilo během zimy. Seno bylo přírodním izolantem nad obytnými místnostmi. Přirozená izolace přírodního charakteru, tak takové to bylo dříve. Jak je to ale v době moderní výstavby. Zdravá foukaná izolace Climatizer Plus® navazuje na přírodní principy izolací minulých století.

Zateplení střechy

Podíváme-li se na města a obce pohledem dronu, stále obdivujeme typickou českou střechu s pálenou krytinou. Ve většině českých domovů se pod takovou střechou skrývá i obytné podkroví s celou škálou různých velikostí střešních oken anebo vikýřů.

Zateplení podkroví

Zateplování podkroví při stavbě nového domu provádíme při montáži střechy. Postupujeme od vnější krytiny. Zateplování provádíme pak z vnitřní strany podkroví. Zateplování pouze mezi krokvemi (nosnými prvky krovu) je v dnešní době naprosto nedostačující. Je nutné vytvořit a počítat i s prostorem pod krokvemi tak, aby bylo provedeno dostatečné zateplení pro vyhovující „energetickou náročnost budov“. Podívejme se na to obráceně. Pokud nechceme mít energeticky náročnou stavbu, ale naopak stavbu, která dobře izoluje a je vzduchotěsná.

Zateplení podlahy a stropu

Pokud strop je v domě zároveň i podlahou, znamená to, že v domě odděluje dvě místnosti. Tyto dvě místnosti mohou mít i rozdílné režimy vytápění nebo mohou sloužit k jiným účelům a vyžadujeme po nich velmi žádaný akustický komfort. Co to znamená? I když jsou místnosti nad sebou vytápěné, či mírně rozlišně temperovány nevyžadují mezi sebou velkých nároků na zateplení. Proč je tedy i tady Climatizer Plus nepostradatelný? Z hlediska hluku.

Zateplení fasády a stěny

Energetická nezávislost je nový pojem, který je protipólem energetické náročnosti. Energeticky náročné budovy spotřebovávají logicky hodně energie, pohledem finančním, jsou žrouti našich peněz, které protopíme v zimě a prochladíme v létě. Ano, velkým otazníkem je v posledních letech otázka globálního oteplování a stále se zvyšujících teplot přes léto.

Přehřívání a následné chlazení prostor je mnohem energeticky náročnější než vytápění. Jak si pomoci. Materiály s vysokou měrnou tepelnou kapacitou. Tím je foukaná izolace na bázi celulózy.

Úsporou energie lze ušetřit nemalé peníze

Zdravá foukaná izolace je izolace s nejdelší zárukou na trhu. Záruka 20 let. Climatizer Plus je stavební, tepelná a akustická izolace do rodinných a bytových domů, do školek, škol a kanceláří, do zemědělských, hospodářských a průmyslových staveb, do veřejných budov a do všech dřevostaveb jako moderní materiál na přírodní bázi, recyklovatelný a ekologický. Vhodný k zateplení šikmých střech, podkroví, na půdy, do vazníků a stropů, do podlahy, mezi trámy, do stěn, podhledů a dalších částí stavby.

Máte nějaké otázky?

Velmi rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy. Pokud si budete přát zařídíme osobní setkání s Vámi.
Kontaktujte nás pomocí telefonního čísla, emailu nebo kontaktního formuláře.